Verbeteringen en nieuwe functionaliteit

Gebruikersgemak

Sneller

Door het terug brengen van de regels coding is het systeem sneller geworden.

Scherper

Alle schermen zijn in v11 pixel perfect, dit betekent dat alle schermen, knoppen e.d. haarscherp zijn op ieder platform en ieder formaat.

 

Localisatie

Localisatie door Odoo SA

De localisatie is naar een hoger niveau getild. Waar tot v10 de localisatie werd verzorgd door partners, heeft Odoo SA de localisatie nu zelf ter hand genomen.

Nederland

voor Nederland betekent dit een vernieuwd/verbeterd grootboekrekening schema rekening houdend met belasting, een vernieuwde auditfile XAF en verbeteringen in o.a. balans, P&L en ICP.

Service bedrijven

Algemeen

Odoo heeft verbeteringen en vereenvoudigingen doorgevoerd op het gebied van tijdregistratie, declaratie en kosten toewijzing.

Projecten

Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om na het afsluiten van en project meteen de winstgevendheid te bekijken. Je krijgt een gedetailleerd rapport met een analyse van omzet, kosten gedeclareerde en niet gedeclareerde uren etc.

Website en e-commerce

Vernieuwde website/-shop builder

Dankzij het nieuwe eenvoudige sleep en plaats (drag and drop) mechanisme is het nu nog eenvoudiger om mooie websites, webshops en sjablonen te maken.

Studio

De Odoo studio is uitgebreid met nieuwe functies. De meest in het oog springende wijziging is die van de interface. Velden kunnen middels “sleep en plaats” worden geplaats in de verschillende views. Verder kan men sneller schakelen tussen verschillende apps, en nog enkele andere technische wijzigingen.

Klant afspraken

Met de nieuwe afspraken app is het voor uw klanten klanten mogelijk om zelf afspraken te plannen, gebaseerd op de beschikbaarheid van medewerkers. Uiteraard met reminders, synchronisatie met google agenda en integratie met de website

Marketing automation

In v10 was al het nodige mogelijk, zoals automatische antwoorden, herinneringen e.d. Deze functionaliteit is uitgebreid met email en actions voor een verbeterde lead nurturing, uitgebreidere campagnes. Verder is de app geïntegreerd met de accounting module, hetgeen betekent dat bijvoorbeeld ook de betaling follow-up kan worden geautomatiseerd. Hetzelfde geldt voor de abonnementen.

Declaraties

Met de nieuwe V11 is het o.a. mogelijk meteen fotos te maken van je bonnetjes en op te slaan bij je declaratie.

MRP

Aanpassingen in MRP:

  • Verbeterd en uitgebreid kwaliteit systeem
  • Verbeteringen in de workcentre Control Panel
  • Verbetering van de routing (work order steps)
  • PLM inclusief documenten

Chat/discuss

Chatting is het nieuwe mailen, de chat met name in de mobiele versie is nog gemakkelijker gemaakt. Het is nu mogelijk om documenten mee te sturen, en verder is de chat volledig geïntegreerd in een groot deel van de apps.